POMOČ DRUŽINAM

Zveza prijateljev mladine Slovenije s socialnimi in humanitarni programi zbira in posreduje pomoč družinam z mladoletnimi otroki, ki živijo v stiski. To so najpogosteje enostarševske družine ali družine, kjer sta oba starša brezposelna, družine, v katerih so bolni otroci ali imajo posebne potrebe, ipd.

Običajno je pomoč družinam enkratna finančna pomoč (višina zneska je odvisna od družinske situacije). Sredstva se lahko porabijo za plačevanje najemnin, mesečnih stroškov – položnic, hrane, higienskih izdelkov, ipd.

Vlogi za enkratno denarno pomoč je potrebno priložiti ustrezne priloge (odločbo o otroških dodatkih, morebitno odločbo o državni socialni pomoči, ter mnenje svetovalnih delavcev ali Centra za socialno delo, šole, vrtca,…).

Izpolnjeno vlogo z vsemi potrebnimi dokazili oddate na našem društvu.

Vloga za vključitev v humanitarni program ZPMS.pdf