Zveza prijateljev mladine Slovenije

Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) je krovna organizacija 109 članicam - društvom prijateljev mladine. Skupaj skrbimo za kakovosten razvoj otrok in mladostnikov, pomagamo, bogatimo prosti čas, izobražujemo ter zastopamo interese in pravice otrok in mladostnikov ter družin.

Programi, ki jih v sodelovanju z ZPMS izvajamo, so:

  • Evropa v šoli, ki spodbuja ustvarjalnost na literarnem, likovnem, fotografskem in video področju, hkrati pa mlade spodbuja, da spoznajo izzive Evropske unije

  • Otroški parlamenti®, v katerih imajo mladi možnost predstaviti svoja mnenja, ideje, obenem pa spoznavajo, kaj pomeni participacija in aktivno državljanstvo

  • Teden otroka®, ki poteka vsako leto v prvem tednu oktobra in v ospredje postavimo aktualno tematiko, ki zadeva otroke in mlade

  • Bralna značka, ki spodbuja otroke in mlade k branju, literarnemu udejstvovanju ter splošnemu dvigu bralne kulture

  • TOM telefon®, ki anonimno svetuje mladim pri izzivih odraščanja in življenja nasploh

  • prosti čas in letovanja, ki otrokom, mladim in otrokom s posebnimi potrebami omogočajo brezplačno in aktivno preživljanje prostega časa 

  • socialni in humanitarni programi (Pomežik soncu®, Polna šolska torba, humanitarna pomoč otrokom in družinam, Adin štipendijski sklad ipd.)

 

upload_logotip_1_.gif