OSTALI HUMANITARNI PROGRAMI

V času gospodarskih kriz, izbruhov epidemij ter ostalih družbenih izzivov se ogromno ljudi spopada s hudimi stiskami in število družin, ujetih v revščino, strmo narašča. Na našem društvu si prizadevamo, da te stiske vsaj delno omilimo, in sicer z različnimi oblikami donacij. Pri tem nam je zelo pomembno tesno sodelovanje s Centrom za socialno delo Ajdovščina in s svetovalnimi službami iz osnovnih in srednjih šol iz občin Ajdovščina in Vipava, s katerimi sooblikujemo predloge socialno ogroženih otrok in družin in zanje uredimo pomoč, ki jo potrebujejo. 

Adin štipendijski sklad

Adin štipendijski sklad (poimenovan po prvi predsednici ZPMS Adi Krivic) pomaga mladim pri doseganju njihovih izobraževalnih ciljev. Kandidati za štipendije so mladi iz socialno šibkejših družin, njihove prijave na razpis pa skrbno pregleda in odobri Komisija za socialna vprašanja in humanitarne projekte pri ZPMS. Mladi nato prejmejo štipendijo vsak mesec, ki jim je zagotovljena do konca izobraževanja. Z nudenjem štipendije mladim zagotavljamo kvalitetnejše življenje in prvi resnejši stik s finančnim opismenjevanjem.

Pomežik soncu®

Pomežik soncu je humanitarna akcija ZPMS, katere cilj je omogočiti otrokom iz socialno šibkejših družin brezplačne, brezskrbne, ustvarjalne in aktivne počitnice. Otroke predlagajo šolske svetovalne službe, centri za socialno delo ali posamezniki, pa tudi njihovi osebni zdravniki ali starši. S pomočjo pridobljenih sredstev otroci preživijo nekaj brezskrbnih dni v družbi vrstnikov, ki si jih drugače ne bi mogli privoščiti. 

Tudi MDPM Ajdovščina se pridružuje tej akciji in s pomočjo le-te vsako leto omogoči brezskrbne počitnice otrokom, ki izhajajo iz najbolj šibkih socialno-ekonomskih družin. Tega ne bi zmogli brez podpore Zveze prijateljev mladine Slovenije ter vseh, ki v okviru akcije prispevajo svoj delež. 

Poštar Pavli polni šolske torbe

Zveza prijateljev mladine Slovenije in Pošta Slovenije že vrsto let sodelujeta v akciji »Poštar Pavli polni šolske torbe«, v kateri zbirata denar za nakup učbenikov oziroma šolskih potrebščin socialno ogroženim otrokom.

Finančno pomoč lahko posamezniki prispevajo z nakazili na TRR ali s SMS donacijo. Tisti, ki se odločijo raje za materialne prispevke, lahko kupijo šolske potrebščine tudi v poslovalnicah Pošte Slovenije, kjer jih hkrati oddajo.

Zbrane šolske potrebščine ZPMS razdeli med svoje članice, slednje pa socialno ogroženim otrokom. 

Več o projektu: https://www.zpms.si/2020/07/03/postar-pavli-polni-solske-torbe-2/

Psihosocialna in učna pomoč otrokom

Psihosocialna in učna pomoč otrokom je še en del naše bogate dejavnosti, ki jo uresničujemo s pomočjo izobraženih, predvsem pa srčnih prostovoljcev. Otrokom pomaga ne le učna pomoč, ampak tudi sam pogovor, občutek, da so razumljeni in slišani.

Humanitarne akcije

MDPM Ajdovščina tekom celega leta organizira več humanitarnih akcij, v katerih socialno ogroženim družinam razdeljuje prehranske, higienske ter ostale pripomočke za gospodinjstva, šolske potrebščine in pripomočke, igrače, igre, izdelke za prosti čas ipd. Veseli smo vsake donacije, ki so jo posamezniki ali podjetja pripravljeni podariti našim družinam ali otrokom ali za delovanje našega društva. V letu 2020, ki ga je epidemija močno zaznamovala, smo tako razdelili:

  • modeme za brezplačen internet,
  • topla kosila in obroke v času epidemije, 
  • stacionarne in prenosne računalnike za nemoteno šolanje na daljavo,
  • oblačila in obutev.