EVROPSKA SOLIDARNOSTNA ENOTA (Erasmus+)

V programu Evropska solidarnostna enota (prejšnji program se je imenoval Evropska prostovoljska služba) delujemo kot usklajevalna in gostiteljska organizacija. V letu 2020 smo pridobili Znak kakovosti Evropske solidarnostne enote, s katerim se lahko prijavljamo in izvajamo projekte na področju prostovoljstva v okviru programa ESE. 

V projektu ESE sodelujejo mladi do 30. leta, ki že imajo izkušnje z opravljanjem prostovoljnega dela in želijo le-te nadgraditi z gostovanjem v drugi državi. Pri tem je poudarek na spoznavanju nove kulture, načina življenja, navad in razvijanju primerov dobrih praks na področju neprofitnega delovanja. Poudarek je tudi na razvijanju prostovoljnega dela kot vrednote in načina življenja ter sklepanju novih partnerstev na mednarodni ravni.

Vloga EVS prostovoljcev v naši organizaciji je:

  • soustvarjanje in uresničevanje skupnih idej glede projektov,
  • predstavljanje svoje države in kulture v lokalni skupnosti,
  • širjenje vrednot medkulturnega dialoga, evropske zavesti, solidarnosti, aktivnega učenja prostovoljno in ustvarjalno sodelovanje pri projektih,
  • aktivno izvajanje le-teh,
  • odprtost za nove izkušnje na področju dela z otroki in mladimi v skladu s svojim interesom in samoiniciativnostjo,
  • sodelovanje v medkulturnem učenju, učenju slovenščine,
  • izmenjavi izkušenj in dobrih praks, priprava lastnega projekta znotraj programa ipd.

V letih od 2007 do 2018 je naše društvo gostilo osem prostovoljcev, ki so s svojim znanjem, trudom, lastnimi projekti in ustvarjalnostjo pustili pečat tako v društvu kot tudi v lokalnem okolju. 

Zaradi epidemioloških razmer smo prijavljen ESE projekt "Veseli otroci, srečna Evropa" in z njim tudi gostovanje naslednjega prostovoljca prestavili v leto 2022, saj mu želimo omogočiti najboljšo možno prostovoljsko izkušnjo.