BOTRSTVO

Projekt Botrstvo je pod okriljem Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje. Namenjen je otrokom in mladostnikom iz družin v stiski, ki potrebujejo dodatno podporo in pomoč za izboljšanje kakovosti življenja. Botrstvo se izvaja s pomočjo redne mesečne podpore botrov svojim varovancem. Vsak boter svojemu varovancu mesečno nameni 30€ (ali več), ki so v celoti posredovani na izbrani račun (društvo) izključno za otrokove potrebe. Finančna sredstva za pomoč otrokom se zbirajo tudi v botrskem skladu, iz katerega se zagotavlja podpora otrokom, ki botra nimajo, ga izgubijo ali v tekočem mesecu ne prejmejo donacije.

Sredstva iz sklada botrstvo se lahko porabijo za plačilo šolskih in prostočasnih dejavnosti, šolske prehrane, šolskih izletov, taborov, letovanj, za nakup osebnih, šolskih in drugih potrebščin (obutev, oblačila) ter mesečnih vozovnic za javni prevoz, za plačilo bivanja v vzgojno izobraževalnem ali socialno varstvenem zavodu ter za kritje stroškov vrtca in bivanja v dijaškem ali študentskem domu.

V projekt Botrstvo so vključeni otroci in mladostniki od 3. do 18. leta starosti, ki živijo v materialni stiski in so zaradi finančne, socialne, zdravstvene ali družinske situacije ogroženi. Varovancem, ki že prejemajo pomoč iz Botrstva, je podpora omogočena do zaključka sekundarnega izobraževanja, kljub dopolnjeni polnoletnosti.

Pogoj za vključitev v projekt je vključenost otroka v vzgojno izobraževalni ali drug zavod (vrtec, osnovna, srednja šola ali drug zavod).

Otroka lahko za vključitev v projekt Botrstvo predlagajo strokovne delavke in delavci, ki otroka in njegovo družino poznajo, jih spremljajo ter so seznanjeni z njihovimi materialnimi, finančnimi in drugimi razmerami. To so svetovalne službe vzgojno izobraževalnih in socialno varstvenih zavodov, strokovne delavke in delavci na centrih za socialno delo in drugih organizacij, ki delujejo na področju socialnega varstva (materinski domovi, varne hiše, krizni centri,…).

Predlogu za vključitev otroka v projekt Botrstvo je potrebno obvezno priložiti odločbo centra za socialno delo o prejemanju otroškega dodatka in denarne socialne pomoči (v kolikor jo družina prejema). Za vse otroke, ki so zaključili osnovno šolo, je potrebno priložiti tudi potrdilo o vpisu v šolo.

Predlogi so na ZPM Ljubljana Moste-Polje pregledano skladno s pravilnikom Komisije za humanitarna vprašanja in so v projekt izbrani po številnih določenih kriterijih. Poglavitno je materialno stanje otroka oz. njegove družine ter ostale okoliščine (zdravstveno stanje, bivanjske razmere,..).

Vlogo je potrebno podaljšati vsako leto in ji priložiti ažurne odločbe.

Vloga botrstvo 2023 - nova.pdf