EVROPA V ŠOLI

Evropa v šoli je natečaj, ki poteka pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS). Temo natečaja vsako leto izbere Nacionalni odbor natečaja Evropa v šoli pri ZPMS, ki vsebinsko naravnanost in slogan navadno prilagodi temi evropskega leta ali ciljem trajnostnega razvoja.

Temeljni cilji natečaja so:

- prispevati k ustvarjalnemu soočenju z družbenimi problemi, s katerimi se spopadamo doma, v Evropi in svetu;

- krepitev medsebojnega razumevanja, strpnosti in solidarnosti

- pridobivanje novih znanj in vedenj ter spodbujanje kritičnega odnosa do dogajanj v ožjem in širšem okolju;

- prispevati k razvijanju ustvarjalnosti, zmožnosti samostojnega, kritičnega mišljenja in presojanja mladih;

- spodbujanje doživljanja in izražanja na vseh področjih umetnostnih zvrsti, zlasti na jezikovnem, likovnem, fotografskem in video področju.

Natečaj poteka na treh ravneh. Učenci in dijaki najprej ustvarjajo na šolski ravni, kjer mentorji izberejo izdelke in jih pošljejo ocenjevalnim komisijam na regijskih ravneh. Te izberejo najboljša dela s posameznega področja in jih posredujejo na nacionalno raven. Strokovna nacionalna ocenjevalna komisija nagradi prva tri dela posameznega natečajnega področja vsake starostne skupine. Avtorji vseh nagrajenih del, pa tudi mentorji in ostali sodelujoči, so povabljeni na nacionalno zaključno prireditev. Natečaj Evropa v šoli se zaključi z nacionalno prireditvijo, ki navadno poteka v tednu, ko praznujemo dan Evrope (9. maj). Mladim ustvarjalcem natečaja preko prijetnega kulturnega programa podelimo nagrade in priznanja. Prireditev zadnja leta poteka v Festivalni dvorani Pionirskega doma v Ljubljani.

V tem šolskem letu se natečaj osredotoča na 6. cilj trajnostnega razvoja – čista voda in sanitarna ureditev. Natečaj zato nosi naslov Brez modre ni zelene, brez vode ni življenja.

O vsebinskih smernicah za lažje ustvarjanje in pomembnih datumih si preberite v publikaciji za leto 2021/2022, v kateri so objavljeni tudi nagrajenci lanskega natečaja.

Publikacija 2021/22

 

 TEST_logo_evropa_v_soli.thumb-150x133.png