EVROPA V ŠOLI

Evropa v šoli je natečaj, ki poteka pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS). Temo natečaja vsako leto izbere Nacionalni odbor natečaja Evropa v šoli pri ZPMS, ki vsebinsko naravnanost in slogan navadno prilagodi temi evropskega leta ali ciljem trajnostnega razvoja.

Temeljni cilji natečaja so:

- prispevati k ustvarjalnemu soočenju z družbenimi problemi, s katerimi se spopadamo doma, v Evropi in svetu;

- krepitev medsebojnega razumevanja, strpnosti in solidarnosti

- pridobivanje novih znanj in vedenj ter spodbujanje kritičnega odnosa do dogajanj v ožjem in širšem okolju;

- prispevati k razvijanju ustvarjalnosti, zmožnosti samostojnega, kritičnega mišljenja in presojanja mladih;

- spodbujanje doživljanja in izražanja na vseh področjih umetnostnih zvrsti, zlasti na jezikovnem, likovnem, fotografskem in video področju.

Natečaj poteka na treh ravneh. Učenci in dijaki najprej ustvarjajo na šolski ravni, kjer mentorji izberejo izdelke in jih pošljejo ocenjevalnim komisijam na regijskih ravneh. Te izberejo najboljša dela s posameznega področja in jih posredujejo na nacionalno raven. Strokovna nacionalna ocenjevalna komisija nagradi prva tri dela posameznega natečajnega področja vsake starostne skupine. Avtorji vseh nagrajenih del, pa tudi mentorji in ostali sodelujoči, so povabljeni na nacionalno zaključno prireditev. Natečaj Evropa v šoli se zaključi z nacionalno prireditvijo, ki navadno poteka v tednu, ko praznujemo dan Evrope (9. maj). Mladim ustvarjalcem natečaja preko prijetnega kulturnega programa podelimo nagrade in priznanja. Prireditev zadnja leta poteka v Festivalni dvorani Pionirskega doma v Ljubljani.

 

ŠOLSKO LETO 2023/24

Natečaj Evropa v šoli, ki poteka pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije, v šolskem letu 2023/24 nosi naslov DOBRO SE Z DOBRIM VRAČA in se navezuje na 10. cilj trajnostnega razvoja: zmanjšanje neenakosti. 

V letošnjem natečaju  želimo spodbuditi razmišljanje otrok in mladostnikov o vsakodnevnem kakovostnem sobivanju z ljudmi v svoji bližnji in širši okolici, torej kako lahko že s preprosto prijaznostjo, medsebojnim razumevanjem in drobnimi dobrimi deli prispevamo k složnosti in boljšemu vsakdanu.

Več o natečaju v novi publikaciji - Publikacija 2023/24.

 

ŠOLSKO LETO 2022/23 

Natečaj Evropa v šoli v šolskem letu 2022/2023 nosi naslov VZGOJA ZA MIR, navezuje pa se na 16. cilj trajnostnega razvoja (mir, pravičnost in močne institucije).

Letošnjo publikacijo z novo razpisano temo in pregledom lanskih nagrajencev si lahko ogledate na povezavi Evropa v šoli_publikacija 2022_2023

Posnetek izobraževanja za koordinatorje in mentorje si lahko ogledate TUKAJ.

Letošnje posebnosti:

- v šolskem letu 2022/23 prvič uvajamo ustvarjalno kategorijo: za mlade, ki razmišljajo izven okvirjev in oblikujejo unikaten izdelek, ki oblikovno ne spada pod ostale kategorije natečaja. Vsaka šola lahko na regijsko raven pošlje EN tak izdelek.
- v šolskem letu 2022/23 so k sodelovanju prvič povabljeni tudi vrtci, ki lahko sodelujejo le v likovni kategoriji natečaja.

 

ŠOLSKO LETO 2021/22

V šolskem letu 2021/22 se je natečaj osredotočal na 6. cilj trajnostnega razvoja – čista voda in sanitarna ureditev, in je nosil naslov BREZ MODRE NI ZELENE, BREZ VODE NI ŽIVLJENJA. Več o natečaju v publikaciji - Publikacija 2021/22

 

 TEST_logo_evropa_v_soli.thumb-150x133.png