TOM TELEFON

ODGOVOR JE POGOVOR

TOM je telefon za otroke in mladostnike, ki deluje v okviru ZPMS. Ustanovljen je bil leta 1990 na pobudo Komisije za otrokove pravice. Nastal je kot čustvena opora otrokom in mladim, ki se v procesu odraščanja srečujejo z različnimi vprašanji, dilemami ali stiskami. Pet let kasneje je bila vzpostavljena nacionalna mreža, ki povezuje okoli 200 usposobljenih svetovalcev ter 9 svetovalnih skupin v Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Slovenskih Konjicah, Velenju, Krškem, Idriji, Ajdovščini in Tolminu.

Na MDPM Ajdovščina deluje TOM telefon od leta 1992. 

Mladi, ki iščejo odgovore, lahko na brezplačni telefonski številki 116 111 svetovalcem zaupajo svoje težave ali jih prosijo za nasvet in dodatne informacije. Zagotovljeni sta popolna anonimnost in zaupnost pogovora. Na ta način želimo mlade vzpodbuditi k razvijanju samozavesti in komunikacijskih spretnosti ter jih pripraviti na samostojno reševanje konfliktnih situacij.

Mladi lahko pokličejo na TOM vsak dan, tudi ob nedeljah in praznikih, med 12. in 20. uro na brezplačno številko 116 111. 

Več infomacij lahko pridobite na njegovi uradni spletni strani: https://www.e-tom.si/

glavaTOM.jpg