Poslanstvo in vizija

Poslanstvo

Medobčinsko društvo prijateljev mladine Ajdovščina gradi svoje poslanstvo na 70-letni tradiciji izvajanja dejavnosti za otroke, mladostnike in družine. Naše poslanstvo temelji na razvijanju vrednot prostovoljnega dela, negovanju dobrih medčloveških odnosov, zagotavljanju enakih možnosti za vse otroke in uveljavljanje otrokovih pravic v vsakdanjem življenju.

Vizija

S svojim delovanjem bomo tudi v prihodnje krepili glas otrok in mladostnikov, prispevali h kakovostni in pestri ponudbi preživljanja njihovega prostega časa v lokalnem in regijskem okolju, v okolje prinesli multikulturno dogajanje ter ohranjali sloves organizacije, ki skrbi za dobro počutje, izobraževanje, kulturno udejstvovanje in družbeno vključenost otrok, mladostnikov in družin.

Temeljne vrednote

  • enake možnosti za vse otroke, mladostnike in družine
  • prostovoljno delo
  • neprofitnost
  • narodnostna, rasna, politična in verska strpnost
  • dobri odnosi, srčnost, dobrota
  • strokovnost in znanje
  • odprtost za sodelovanje z organizacijami