OTROŠKI PARLAMENT

“Otrok ima pravico do svobode izražanja; ta pravica zajema svobodno iskanje, sprejemanje in širjenje vsakovrstnih informacij in idej, ne glede na meje, v ustni, pisni, tiskani ali umetniški obliki ali na katerikoli drug način po otrokovi izbiri.” (13. člen Konvencije o otrokovih pravicah).

Otroški parlament je oblika vzgoje otrok za demokracijo, ki poteka v obliki pogovorov in razprav o aktualnih vprašanjih, ki zadevajo otroke, in deluje pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije. Je javna tribuna otrok na temo, ki jo izberejo osnovnošolci na državnem otroškem parlamentu. 

Projekt izvajamo od leta 1990 in pomeni eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih po demokratičnem postopku izberejo sami. V programu sodelujejo učenci iz osnovnih šol v občinah Ajdovščina in Vipava. Pri delu jim pomagajo mentorji na osnovnih šolah, s katerimi zelo dobro sodelujemo. Z vsakoletno prisotnostjo podporo otroškemu parlamentu izkazujeta tudi župan občine Ajdovščina ter župan občine Vipava. 

Razprave v okviru Otroškega parlamenta se odvijajo na štirih ravneh: šolski, občinski, regijski in nacionalni. Rdeča nit Otroških parlamentov je tema, ki jo izberejo otroci sami in je vsako leto drugačna. Do letos so se odvile naslednje teme: Otrokom zdravo in varno okolje, Prosti čas, Otrokom prijazno šolo, Brez nasilja za prijateljstvo, Moč prijazne besede, Da bi zmogel reči: Ne, hvala – alkoholu, cigaretam, drogam in vsem oblikam nestrpnosti, Imam pravico – imaš pravico, Danes sem ti in ti si jaz, Otroci in mediji, Imava se rada, Hočem, torej zmorem, Moj prosti čas, Otroštvo brez nasilja in zlorab, Humani medosebni odnosi in zdrava spolnost, Mladi in Evropa, Tabuji- prepovedane stvari, Naše mnenje o devetletki, Zabava in prosti čas mladih, Ljubezen in spolnost, Stereotipi, rasizem in diskriminacija, Vpliv družbe in medijev na oblikovanje mladostnika, Junaki našega časa - kdo so in zakaj?, Odraščanje, Moja poklicna prihodnost. 

Zadnji nacionalni Otroški parlament je potekal 11. aprila 2022 v Državnem zboru RS. Otroci so zaključili s temo Moja poklicna prihodnost in izmed šestih predlaganih tem izbrali novo, Duševno zdravje otrok in mladih, s štirimi podtemami:

Kaj je duševno zdravje? (poznavanje in prepoznavanje, kako skrbim zase in za svoje duševno zdravje - kako ohranjati duševno zdravje, z gibanjem do zdravja, izogniti se stresu, stereotipi in predsodki – kako jih prepoznamo in kako jih presegamo)

- Vpliv okolja na moje duševno zdravje (družina, vrstniki, šola, mediji, splet)

- Moji viri moči (samopodoba – kako vidim sebe, kako delujem, kako pri sebi in drugih iskati pozitivne stvari; načini pomoči – npr. samopomoč in kdo vse mi ob stiskah lahko pomaga, kaj pričakujemo od staršev, šole, odločevalcev?; kako ravnati, ko mi sovrstnik zaupa stisko; krepitev občutka za solidarnost)

- Spremembe za krepitev mojega razvoja (kako bi lahko šola pripomogla h krepitvi duš. zdravja – npr. 1 ura več športne vzgoje, ura v naravi; kaj potrebujem od staršev, šole, odločevalcev; kaj lahko storimo, da preprečimo …)

Mentorjem otroškega parlamenta v šolskem letu 2022/23 je lahko v pomoč naslednje gradivo:

Zbornik 2022_Duševno zdravje otrok in mladih.pdf

Tacol_Krepitev-samopodobe.pdf

logo_otroski_parlamenti-200x194.png