22 Apr 2024

PRIJAVA NA LETOVANJA 2024

ODPRTE SO PRIJAVE NA LETOVANJA V LETU 2024 

Nerezine      28. 6. - 8. 7. 2024

Piran            21. 7. - 29. 7. 2024

Cene letovanj bodo deloma subvencionirane s strani občin Ajdovščina in Vipava, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter s pomočjo sredstev iz humanitarnih akcij Morje za vse otroke in Pomežik soncu.

Za zdravstveno subvencionirano letovanje prijavitelj predloži potrdilo osebnega zdravnika o zdravstvenem stanju otroka (pogosta obolevanja, pogosto hospitaliziranje, dihalne težave). V primeru zdravstvenega letovanja nam original zdravniško potrdilo, ki ga dobite pri otrokovem osebnem zdravniku, dostavite v roku 10 dni od oddane prijave, sicer bomo prijavo avtomatsko izbrisali.

Število mest za letovanje z zdravniškim potrdilom je omejeno.

Za socialno subvencionirano letovanje prijavitelj predloži dokazilo o socialni stiski družine (odločbo o otroškem dodatku).

Prosimo, da prijavnico natančno izpolnite. Še posebej prosimo, da opredelite vse posebnosti otrok, saj lahko s temi podatki olajšate delo vzgojiteljem, vašim otrokom pa zagotovite najlepšo izkušnjo na letovanju.  

Prijava na letovanje je dokončna, če je za letovanje prosto mesto in je prijavitelj o tem pisno obveščen.  

PRIJAVNICA ZA L E T O V A N J E 2024.pdf