15 Jan 2024

MDPM Ajdovščino uspešno organiziralo delavnico za mlade udeležence programa Otroški parlament

Medobčinsko društvo prijateljev mladine Ajdovščina kot medobčinski koordinator programa Otroški parlament povezuje 7 osnovnih šol občin Ajdovščina in Vipava. Društvo v program vzgoje otrok za aktivno državljan vključuje mlade parlamentarce in parlamentarke, ki so jim v šolah v pomoč mentorji, učitelji in svetovalni delavci. Otroški parlamenti delujejo v obliki zasedanj, ta potekajo na več ravneh, od šolske do nacionalne, in imajo temo razprave. Letošnja osrednja tema Duševno zdravje otrok je nadaljevanje lanske, s poudarkom na preobratu iz debate in vsebine v akcijo in proces.

MDPM Ajdovščina je 11. januarja 2024 v Hiši mladih Ajdovščina organiziralo za vse udeležence Otroškega parlamenta  štiurno delavnico »Povej na glas – spregovorimo o duševnem zdravju« v izvedbi Tanje Povšič, vodje podporno-izobraževalnega centra Modra postaja pri ZPMS. Delavnica je dokazala, da imajo mlade veliko smelih idej in so uspešni prešli od poučevanja do moderiranja. Svoja mnenje, ideje, dileme o na delavnici raziskani temo bodo predstavili marca na 34. medobčinskem Otroškem parlamentu v Ajdovščini.