22 Nov 2022

Hvaležni prejemniki donacije podjetja Mehanizacija Miler d.o.o.

17. november 2022 je bil za Medobčinsko društvo prijateljev mladine Ajdovščina prav poseben dan. Udeležili smo se slovesne otvoritve nove kmetijske trgovine v Ajdovščini - Mehanizacija Miler d.o.o. Podjetje je, ob odprtju novih poslovnih prostorov v Ajdovščini, našemu društvu velikodušno namenilo donatorska sredstva.

Naše društvo gradi svoje poslanstvo na skoraj 70-letni tradiciji izvajanja dejavnosti za otroke, mladostnike in družine. Naše poslanstvo temelji na razvijanju vrednot prostovoljnega dela, negovanju dobrih medčloveških odnosov, zagotavljanju enakih možnosti za vse otroke in uveljavljanje otrokovih pravic v vsakdanjem življenju.

Veseli in ponosni smo, da se delovanje ter doprinos našega društva prepoznavata v lokalnem okolju. Dobrosrčna gesta pa bo prav gotovo močno pripomogla k izpolnjevanju našega poslanstva tudi v prihodnje.

Iskreno se zahvaljujemo gospodu Branku Milerju, direktorju podjetja Mehanizacija Miler d.o.o., za to srčno potezo. Iskrena zahvala gre tudi gospodu županu Tadeju Beočaninu ter občini Ajdovščina za izkazano zaupanje v delovanje našega društva.